Voorwaarden

020markt.nl is een gratis advertentie website en geeft kopers en verkopers de mogelijkheid om producten en/of diensten te verkopen. Het gebruik van 020markt.nl is gratis voor iedereen en in elke rubriek.

Ook bedrijven mogen gratis adverteren op 020markt.nl!

Als gebruiker van 020markt.nl bent u verplicht zich te houden aan de wet. Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen met hierin illegale goederen of diensten. Als gebruiker van 020markt.nl gaat u ermee akkoord 020markt.nl niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan.

Aangezien het materiaal op 020markt.nl afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden.

Wordt er misbruik gemaakt van 020markt.nl door een adverteerder?

Stuur ons dan een email: info@020markt.nl